Wassink Advocatuur bestaat 5 jaar!

In maart van dit jaar bestaat Wassink Advocatuur alweer 5 jaar. Alweer 5 jaar lang geven wij juridisch advies aan zowel particulieren als bedrijven. Bij deze wensen wij nogmaals al onze relaties te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Met het volste vertrouwen gaan wij door om uw belangen te behartigen, wat ons betreft voor een volgende periode van 5 jaar!

Naast het feit dat dit vijfjarig bestaan een goed moment was om de sterk verouderde website te updaten (met grote dank aan Studio 024), willen wij u natuurlijk laten meedelen in de feestvreugde. Vanaf maart 2020 zal dan ook elke maand een nieuwe actie worden gelanceerd. De details houden wij natuurlijk nog even geheim, dus houd de website goed in de gaten!

Nogmaals hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen de afgelopen tijd!

Kunnen wij op juridisch gebied iets voor u betekenen? Neem dan voor vrijblijvend advies contact op via info@wassinkadvocatuur.nl of via het contactformulier.

Duurovereenkomst of niet?

Relatie met groothandel keukenaccessoires: Duurovereenkomst of niet?

Een groothandel in keukenaccessoires levert aan een grote hoeveelheid ondernemers messensets, kurkentrekkers en andere keukenbenodigdheden. Met één van deze klanten was de relatie echter niet zo goed en de groothandel wilde de handelsrelatie beëindigen.

Op enig moment laat hij dan ook weten dat hij zou stoppen met het verkopen aan deze klant. De klant was het daar niet mee eens. Hij stelde dat sprake was van een duurovereenkomst en dat de groothandel niet zomaar kon stoppen met leveren Door het stoppen van de overeenkomst zou hij zeer veel schade zou lijden. Hij zou zijn eindklanten niet meer kunnen bedienen en op zo’n korte termijn kon hij geen andere groothandel vinden die qua prijs-kwaliteitsverhouding eenzelfde assortiment aanbood.

De groothandel hield echter voet bij stuk en beëindigde de leveranties. De klant startte een kort geding en vorderde onder meer dat de groothandel zou worden veroordeeld tot doorlevering. Doorlevering voor een bepaalde tijd en tot levering van de reeds bestelde, maar niet verkregen, producten.

Wel of geen duurovereenkomst?

Het antwoord op de vraag of er een duurovereenkomst tot stand is gekomen is afhankelijk van hetgeen partijen over en weer hebben verklaard. En of zij uit elkaars verklaringen hebben afgeleid en in de gegeven omstandigheden mochten afleiden. Voor de beantwoording van de vraag of er (al) sprake is van een duurovereenkomst kunnen volgens diverse uitspraken als relevante omstandigheden worden aangemerkt. Onder meer: de duur van de relatie, de exclusiviteit van de samenwerking, de intensiteit van contact en overleg en de afspraak tot het gebruik van telkens dezelfde standaardovereenkomst. Ook telt mee: jaarlijkse prijsonderhandelingen terwijl leveranties doorlopen op grond van oude prijzen.

Geen duurovereenkomst, maar telkens opnieuw gesloten losse overeenkomsten

Gelijk verweerder in haar verweer had gedaan ging de rechtbank Rotterdam deze ‘criteria’ min of meer puntsgewijs langs. De rechtbank kwam daarbij tot het oordeel dat de duur van de overeenkomst niet doorslaggevend was. Er geen sprake was van een exclusieve samenwerking en er geen sprake was van intensief overleg of contact. De rechtbank oordeelde dat het dus niet waarschijnlijk was dat er sprake zou kunnen zijn van een duurovereenkomst, maar van telkens opnieuw gesloten losse overeenkomsten. De vordering van de klant werd dan ook afgewezen.

Overigens oordeelde de rechtbank dat ook indien een duurovereenkomst wel moest worden aangenomen, deze in de gegeven omstandigheden opzegbaar was en dat de gegeven termijn van zes weken ook redelijk was.

De gehele uitspraak kunt u hier vinden:
https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:RBROT:2019:8802

Bent u een groothandel en wilt u de relatie met uw klant verbreken? Of wordt u als ondernemer juist geconfronteerd met een groothandel die u niet langer wenst te bevoorraden? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.