De effecten van corona op uw bedrijf

corona, zzp, bedrijf, effecten van corona op uw bedrijf

Nederland is in de ban van het Coronavirus. Vandaag is ook besloten om alle scholen en eet- en drinkgelegenheden te sluiten. Het treft ons allemaal. Niet alleen onze dagelijkse routine wordt beïnvloed, maar ook als ondernemer zult u de gevolgen van deze crisis (gaan) voelen.

U heeft veel minder omzet, klanten betalen niet meer en u heeft moeite aan uw verplichtingen te voldoen. Wat zijn in deze uitzonderlijke situatie nu precies uw rechten en verplichtingen? Hieronder een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Klanten betalen niet (meer)

Uiteraard is dit een probleem wat niet alleen voorkomt uit deze crisis, maar het ligt in de lijn der verwachting dat veel meer betalingsproblemen zullen ontstaan dan op dit moment het geval is. Wat kun je daar als ondernemer (of particulier) aan doen?

U bent schuldenaar

Voor particulieren en ondernemers die in betalingsproblemen komen is het algemene advies dat wij kunnen geven dat u tijdig in contact treedt met uw schuldeisers om hen op de hoogte te stellen van uw betalingsproblemen en het verzoek doet om een betalingsregeling. U kunt daarmee zeer nare gevolgen voorkomen zoals een incassoprocedure en het betalingen van extra kosten zoals buitengerechtelijke incassokosten.

U bent schuldeiser

Het dringende advies dat wij u als ondernemer meegeven is om waar mogelijk voorlopig te kiezen voor het principe “boter bij de vis”. Het is wellicht niet het meest klantvriendelijke principe, maar u wilt u zelf niet in de financiële problemen komen dan heeft u wellicht de komende periode geen andere keuze.

Mocht u als ondernemer toch werken via het principe “betalen achteraf” en wordt er niet binnen de overeengekomen termijn betaald, dan is het zaak om op dit moment uw openstaande debiteurenlijst niet te groot te laten worden en direct actie te ondernemen. U kunt zelf veel doen om buiten rechte betaling te krijgen en zonder daarvoor nadere kosten te maken.

Wassink Advocatuur heeft daarvoor een e-book ontwikkeld, genaamd “Effectief incasseren”. In dit e-book wordt stap voor stap uitgelegd wat u kunt doen en hoe u dit moet doen en u kunt gebruik maken van door Wassink Advocatuur ter beschikking gestelde conceptbrieven. Wenst u dit e-book te ontvangen? Vraag het dan snel hier aan.

Annuleringen

Het regent op dit moment annuleringen. Niet alleen in de reisbranche, maar alle (grote) evenementen worden op dit moment afgelast. Wat zijn dan uw rechten als particulier of ondernemer? Een eenduidig antwoord is niet te geven, want alle feiten en omstandigheden van het specifieke geval zijn bepalend voor een juist antwoord.

Voorbeeld: Concert + hotel

Heeft  u bijvoorbeeld kaarten gekocht voor een concert en tevens een hotelovernachting geregeld? Het concert wordt afgelast en dus heeft u recht op teruggave van uw geld. U heeft dan ook eigenlijk niets meer aan uw hotelovernachting, maar het is maar zeer de vraag of u deze kosteloos mag annuleren, hetgeen afhangt van de overeengekomen voorwaarden met het hotel.

Voorbeeld: Zeilkamp op 20 april 2020

U bent een vereniging en elk jaar organiseert u een zeilkamp voor uw leden. Uw vereniging heeft elk jaar meer dan 100 leden die meegaan op het kamp. Vanwege de huidige situatie hebben al meer dan de helft van uw leden aangegeven niet mee te willen gaan. U wilt als vereniging dus het kamp annuleren. De vraag is echter maar zeer of dit kosteloos mogelijk is. De maatregelen die de overheid heeft genomen gelden namelijk op dit moment tot en met 1 april 2020. Het kamp vindt pas later plaats en het is dus goed mogelijk dat het kamp op 20 april gewoon kan plaatsvinden.  

U kunt niet aan uw verplichtingen voldoen: Overmacht

Er zijn uiteraard meerdere oorzaken denkbaar waardoor u (tijdelijk) niet aan uw verplichtingen kan voldoen. Kunt u zich nu beroepen op overmacht? In de eerste plaats is het van belang te bekijken wat er daarover in uw overeenkomst of algemene voorwaarden staat. Indien u een beroep op overmacht kunt doen heeft u wellicht het recht om de overeenkomst te beëindigen of om tot opschorting van uw contractuele verplichtingen over te gaan.

Indien u helemaal niets in uw overeenkomst en algemene voorwaarden heeft staan dan wil dat niet zeggen dat u geen beroep op overmacht toekomt. In een dergelijk geval wordt wel naar meer omstandigheden gekeken, zoals de vraag of er alternatieven zijn en of u of uw klant de schade heeft proberen te beperken.

Wilt u weten wat uw rechten en verplichtingen zijn in uw specifieke geval? Neem dan vooral contact met ons op. Ook voor het controleren en aanpassen van uw algemene voorwaarden zijn wij u graag van dienst.

Met vriendelijke groet,

Mr. Joop Wassink

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier of via nummer 0031 (0)243333004.