Gekocht zonder garantie, toch?

Garantie, auto uit garantie, wanneer verloopt garantie

Op 2 augustus 2022 stond ik in de rechtbank in Alkmaar, waarbij ik een cliënt bijstond die een auto had gekocht. Deze auto was vier weken na aankoop stukgelopen en feitelijk “total loss” verklaard. Een door ons ingeschakelde deskundige kwam tot de conclusie dat dit kwam door oliedrukproblemen die al langer moeten hebben gespeeld. Is er hier dan sprake van garantie?

“geen garantie, gekocht zoals gezien”

De verkoper wilde helaas van niets weten. Mijn cliënt zou onzorgvuldig hebben gereden en hij had de auto zonder garantie gekocht. Dit stond ook op de bon: “Geen garantie, gekocht zoals gezien. Airco werkt slecht, motorlampje brand, schakelunit is defect, koplamp beeld onjuist.”

Mijn cliënt had juridisch echter een zeer sterke kaart in handen. Op grond van de wet wordt elk gebrek aan de auto namelijk vermoed aanwezig te zijn geweest ten tijde van de aankoop, als dit gebrek zich binnen zes maanden na aankoop heeft geopenbaard. De verkoper moet dus tegenbewijs leveren. In deze situatie is de verkoper daar niet in geslaagd.

Consumentenkoop

En hoe zit het dan met de uitsluiting van garantie op de bon? De rechtbank oordeelde dat met een dergelijke bepaling wordt afgeweken van de wettelijke regels. Bij een consumentenkoop is dit niet toegestaan ten nadele van de consument. Ook dit beroep ging dus niet op.

De conclusie was dan ook dat de verkoper de koopprijs diende terug te betalen en de auto moest terugnemen. Inmiddels is dit ook gebeurd.

Let er ook op dat de consument in een dergelijk geval nog extra schade kan vorderen, zoals (in dit geval) betaalde motorrijtuigenbelasting en kosten voor de verzekering.

Heeft u ook een probleem met een door u gekochte auto? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op, want misschien kunnen we u weer op weg helpen.

De hele uitspraak lezen?

Dat kan via deze link