Vergunning speelautomatenhal Leusden eindelijk definitief

blog over speelautomatenhal in Leusden

Het heeft maar liefst meer dan drie jaar geduurd, maar de vergunning voor een speelautomatenhal in Leusden is dan eindelijk definitief. De vergunning werd verleend in het jaar 2016, maar een concurrent kon zich niet met deze vergunning verenigen, omdat hij zelf een speelautomatenhal in de gemeente Leusden wenste te exploiteren. Omdat de bezwaren ongegrond werden verklaard trok deze concurrent richting de rechtbank en haalde daar (gedeeltelijk) zijn gram: De rechtbank oordeelde dat de gemeente de vergunning op onjuiste wijze had verleend en droeg de gemeente op om een nieuw besluit te nemen.

“Eindelijk aan de slag met de exploitatie van de speelautomatenhal”

Zowel de gemeente als de concurrent waren het niet geheel eens met deze uitspraak van de rechtbank en beiden stelden hoger beroep in bij de Raad van State. De vergunninghouder moest ondertussen op de uitslag wachten en kon enkel hopen op een goede afloop.

De Raad van State was het tot groot genoegen van de vergunninghouder niet eens met de uitspraak van de rechtbank. De gronden van beroep van de concurrent (geen objectieve waardering, strijd met het gelijkheidsbeginsel en tegenstrijdige advisering) worden door de Raad van State verworpen. De gronden van het hoger beroep van de gemeente werden juist wel gegrond verklaard. Dit betekende dat na een lange juridische strijd de vergunninghouder eindelijk aan de slag kan met het aanvangen van de exploitatie van de speelautomatenhal. Overigens niet voor onbepaalde tijd, want de vergunning moet over een paar jaar weer opnieuw worden aangeboden op de markt. De gemeente weet nu in ieder geval dat de gehanteerde wijze van vergunningverlening de toets in rechte kan doorstaan.

 

De volledige uitspraak van de Raad van State vindt u hier:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:3918