Wat gebeurt er tijdens een zitting?

Een zitting is vaak het spannendste deel van het voeren van een procedure en wij krijgen dan ook regelmatig de vraag: wat gebeurt er eigenlijk tijdens een zitting? Of wat kan ik tijdens een zitting verwachten?  

Tijdens een zitting in de rechtbank komen alle partijen, zowel eiser als gedaagde, samen voor de rechter. Tijdens de zitting wordt bewijs gepresenteerd, argumenten gehoord en vragen gesteld door de rechter, zodat deze uiteindelijk tot een oordeel kan komen. 

Hieronder lees je puntsgewijs een verloop van de zitting: 

 1. Partijen, eiser en verweerder, nemen plaats in de zaal op aangeven van de bode. 
 2. De rechter en griffier zijn beiden al in de zaal aanwezig. 
 3. De zaak wordt geopend met een korte introductie van de zaak, aanwezige betrokkenen en de agenda van de rechtbank. 
 4. De eiser en gedaagde mogen meestal als eerste een toelichting geven op hun standpunten. Vaak is dit een, door een advocaat, vooraf geschreven verklaring. 
 5. De rechter kan tijdens de zitting vragen stellen om de feiten en argumenten verduidelijkt te krijgen.
 6. De eiser en gedaagde mogen beide hun slotopmerkingen maken. Niet alleen de advocaten mogen dit doen, maar ook de partijen zelf wordt gelegenheid gegeven om hun zegje te doen. 
 7. Ten slotte sluit de rechter de zitting en bepaalt dat er uitspraak zal worden gedaan, het vonnis wijzen.  Dit kan direct na de zitting gebeuren maar kan ook op een later tijdstip uitgesproken worden.  

 Het treffen van een regeling: 

Soms vraagt een rechter of beide partijen bereid zijn om een regeling te treffen. Als dit voor beide partijen een optie is worden zij de gang opgestuurd. Op de gang kan een regeling getroffen worden en vervolgens kan dit aan de rechter verteld worden. Mochten partijen er niet uitkomen dan wordt de rechter alsnog gevraagd om een uitspraak te doen.  

 Spanning is overigens heel logisch dus zit er niet al te veel over in. Mocht je toch nog vragen hebben dan zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar. 

Specialist in paarden

Gespecialiseerd in paardenhouderij

Je hoeft ons niet uit te leggen waarom een nieuwe buitenbak belangrijk is. En je hoeft ons ook niet uit te leggen waarom je graag bij jouw paard(en) woont. Wij spreken de taal van ondernemers in de paardenhouderij en dat maakt ons contact lekker makkelijk.

Gemeentelijk beleid op het gebied van paarden

Het paardenbeleid is niet heel eenduidig. Het is per gemeente afhankelijk hoe het beleid is opgeschreven, als het al is opgeschreven. Daarnaast is het beleid van de provincie soms afwijkend en daar komt bijvoorbeeld het woord paardenhouderij niet voor. Super lastig dus om erachter te komen of iets binnen de regels van de gemeente of de provincie valt.

Waar kunnen we mee helpen?

Omschakelen naar paardenhouderij

Verplaatsing van een bedrijf

Vergroten van het bouwblok

Uitbreiden van een bedrijf

Vergunning aanvragen

Vergunning voor wedstrijden en evenementen

Vergunning voor het bouwen van een (bedrijfs-)woning

Vergunning voor het starten van een B&B

Vergunning voor het bouwen van een schuilstal

Vergunning voor het aanleggen van een rijbaan

Vergunning voor het plaatsen van verlichting

Horecavergunning

Milieuvergunning aanvragen

Paardenhouderij in combinatie met natuurbeheer

Op welke manier kunnen we helpen?

We kunnen op verschillende manieren helpen bij jouw aanvragen. Je kunt ons inschakelen op zowel inhuur- als op projectbasis  Wil jij graag meer weten neem dan contact met ons op.

Een vergunning aanvragen

Iedereen mag en kan een vergunning aanvragen. Maar beleid en regelgeving zijn voor veel mensen een lastige materie. Past je plan wel binnen het bestemmingsplan? Heeft een aanvraag voor het afwijken van het bestemmingsplan wel zin? Je wil iets voor elkaar krijgen maar door deze vragen zinkt de moed al in je schoenen voordat je begonnen bent.

Omgevingsscan

We starten met een omgevingsscan.  In de omgevingsscan maken we een overzicht van de regels die voor jouw project gelden. We kijken naar haalbaarheid van de plannen en we kijken naar de uiteindelijke kosten van een project. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om een goede afweging te maken voordat je een project wil starten.

Principeverzoek

Na de omgevingsscan kan je een principeverzoek indienen. Hierin vraag je of de gemeente medewerking wil verlenen aan jouw plan. Je komt er dan achter of de gemeente het plan ziet zitten of juist niet. Wel fijn om dit te weten voordat je er tijd, energie en geld in steekt.

Bestemmingsplanwijziging of afwijking

Is het principeverzoek goedgekeurd door de gemeente? Dan kan een bestemmingsplanwijziging of afwijking aangevraagd worden. Een bestemmingsplanwijziging is nodig als de bestemming van een locatie definitief verandert. Bijvoorbeeld bij het aanpassen van de bestemming van agrarisch naar wonen.

Wij stoppen niet als het eerste antwoord ‘nee’ is.

Door goed voorwerk en een professionele uitwerking krijgen wij in veel gevallen iets voor elkaar wat in eerste instantie niet haalbaar lijkt. Is het antwoord van de gemeente nee? Dan kijken wij of er andere mogelijkheden zijn waar de gemeente wel akkoord mee kan gaan.

Huurachterstand, en nu?

Een veelvoorkomende relatie in Nederland is die van huurder en verhuurder. De hoofdregel is simpel: iemand mag een woning of bedrijfsruimte gebruiken en betaalt daarvoor huur. De betaling van de huur kan bestaan uit geld of uit een tegenprestatie. Laten we op dit moment even uitgaan van een betaling in geld.

Huurachterstand

In het geval van huur van een woning kan het voorkomen dat de huurder stopt met betalen. In Nederland is het op grond van de rechtspraak zo dat, wanneer de achterstand groter is dan drie maanden, er vaak ontbinding mag plaatsvinden.

Huurachterstand, en nu?

Bent u een verhuurder en heeft u te maken met een huurachterstand dan is het zaak om zo snel mogelijk een oplossing te vinden. U wilt in ieder geval dat de huurder de nog lopende huur betaalt. In sommige gevallen is het beëindigen van de huurovereenkomst een uitkomst.

Als dat niet mogelijk is kan er een kort geding aangespannen worden tegen de huurder waarin ontruiming wordt gevorderd. Als de achterstand groot genoeg is, dan wijst de rechter een ontruiming vaak toe. Hiermee wordt de schade beperkt want de woning is na ontruiming vrij om opnieuw verhuurd te worden.

Gebreken aan het pand

Bent u een huurder en vertoont de gehuurde woning of bedrijfsruimte gebreken? Denk hierbij aan schimmelvorming, onvoldoende ventilatie, lekkages of niet sluitende deuren of ramen. Als de gebreken erg genoeg zijn dan is dit derving van het huurgenot.

Huurvermindering?

Soms is het zo dat de derving van het huurgenot zo groot is dat het een reden is om huurvermindering aan te vragen bij de verhuurder. In deze gevallen wordt er vaak een deskundige ingeschakeld die de gebreken kan vaststellen. Komt u er met de verhuurder niet uit? Dan kan de huurcommissie of de rechter gevraagd worden om de huurvermindering vast te stellen.

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor onbetaalde proceskostenveroordeling; Op 1 december 2021 heeft de Rechtbank Midden-Nederland vonnis gewezen in een zaak die ik namens mijn cliënt had opgestart tegen de bestuurder van een vennootschap.

De vennootschap had eerder een procedure verloren tegen mijn cliënt en moest de proceskosten betalen. Deze proceskosten werden helaas niet betaald. Het vonnis ging daarom naar de deurwaarder. Het gelegde beslag op de rekening trof geen doel en andere verhaalsmogelijkheden leken er niet te zijn.

Van een kale kip valt niet te plukken?

Vaak eindigt daar het dossier, immers van een kale kip valt niet te plukken. Maar in dit geval wilde mijn cliënt zich niet bij deze uitkomst neerleggen. Zeker niet omdat de middellijk bestuurder van de vennootschap vaker dit soort handelingen lijkt te verrichten. Op internet is hij een veelbesproken man en ook bij televisieprogramma’s als Radar is hij meer dan eens ‘te gast’ geweest. Mijn cliënt wilde dus door en daarom heb ik de bestuurder in privé aansprakelijk gesteld. Uiteraard werd deze aansprakelijkheid betwist en moest de rechtbank worden ingeschakeld.

De lat voor persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder ligt (terecht) hoog. Echter was de rechtbank van oordeel dat deze bestuurder wel degelijk in privé aansprakelijk was:

“De hiervoor uiteengezette omstandigheden leiden de kantonrechter tot de conclusie dat de niet-betaling van de proceskosten zijn oorzaak vindt in de onwil van [gedaagde] om als enig (middellijk) bestuurder van [vennootschap] voor betaling zorg te dragen. Hiervan treft [gedaagde] een ernstig persoonlijk verwijt aangezien hij als bestuurder van de vennootschap zijn taken behoorlijk dient te vervullen. Tot die taken behoren onder meer en in elk geval het nakomen van het vonnis van de kantonrechter van de rechtbank Gelderland en het aldus voorkomen dat een schuldeiser ([eiser]) met lege handen blijft en nog verdere kosten moet maken. Dat heeft [gedaagde] niet gedaan en hij is daarom persoonlijk aansprakelijk voor de schade die door het niet betalen van de proceskosten voor [eiser] is ontstaan.”

Betalingsonwil (en dat was hier echt aantoonbaar aan de orde) leidt dus gelukkig wel tot bestuurdersaansprakelijkheid. Het vonnis gaat nu weer direct naar de deurwaarder.

Heeft u vragen over bestuurdersaansprakelijkheid? Neem dan contact op met ons kantoor via info@wassinkadvocatuur.nl of via het contactformulier.

Juridisch advies op maat voor een vast bedrag per maand

Juridisch advies op maat voor een vast bedrag per maand.

mr. Wassink: “In de dagelijkse praktijk merken wij dat cliënten vaak net iets te laat aan de bel trekken. Een advocaat is duur en de eerste problemen van een zaak kunnen ze zelf wel op lossen. Wat vaak vergeten wordt: deze zelfgemaakte stappen gevolgen kunnen hebben die niet meer te herstellen zijn.”

Met het juridisch abonnement van Wassink Advocatuur kunt u rekenen op juridisch advies zonder torenhoge facturen.

“Wij zijn erg tevreden met mr. Wassink als onze huisadvocaat. Tevreden omdat hij deskundig advies geeft op juridisch gebied. Hierdoor kunnen wij zakelijk de juiste beslissingen nemen met minimale risico’s.”


Abonnement voor Ondernemers

Een eigen huisadvocaat speciaal voor (kleine) ondernemers. Eén die beschikbaar is om uw juridische problemen op te lossen én met u meedenkt om problemen te voorkomen.

Wij spelen graag samen met u in op veranderende omstandigheden. Onbetaalbaar? Het juridisch abonnement voor Ondernemers kost € 479,- per jaar en bestaat uit:

 • Juridische QuickScan van uw bedrijf
 • Onbeperkt eerstelijns juridisch bij al uw juridische vragen
 • Opstellen van één juridische brief per jaar
 • Controle op bestaande documenten
 • Korting van 10% op ons uurtarief voor meer complexe kwesties en/of procedures
 • Mogelijkheid van vaste prijsafspraken
 • Te combineren met onze incasso service
 • Uw zakelijke abonnement is ook privé te gebruiken voor € 9,95 per maand.

Abonnement voor Particulieren

Persoonlijk contact om juridische problemen te voorkomen of om deze op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan een problemen met uw huurbaas of met uw buurman. Wanneer staat u in uw recht? Een geruststellende gedachte als er iemand meedenkt, maar is dat ook te betalen?

Jazeker. Speciaal voor particulieren is er namelijk het particulier juridisch abonnementVoor € 395,- per jaar bent u verzekerd van persoonlijke juridische bijstand.

Juridisch abonnement particulieren bestaat uit:

 • Uitgebreid kennismakingsgesprek
 • Onbeperkt eerstelijns juridisch bij al uw juridische vragen
 • Opstellen van één juridische brief per jaar
 • Controleren van drie juridische brieven per jaar
 • Korting van 10% op ons uurtarief voor meer complexe kwesties en/of procedures
 • Mogelijkheid van vaste prijsafspraken

Juridisch abonnement voor werk en privé

Met het juridisch abonnement van Wassink Advocatuur kunt u rekenen op juridisch advies zonder torenhoge facturen.

“Wij zijn erg tevreden met mr. Wassink als onze huisadvocaat. Tevreden omdat hij deskundig advies geeft op juridisch gebied. Hierdoor kunnen wij zakelijk de juiste beslissingen nemen met minimale risico’s.”

Abonnement voor Ondernemers

Een eigen huisadvocaat speciaal voor (kleine) ondernemers. Eén die beschikbaar is om uw juridische problemen op te lossen én met u meedenkt om problemen te voorkomen.

Wij spelen graag samen met u in op veranderende omstandigheden. Onbetaalbaar? Het juridisch abonnement voor Ondernemers kost € 479,- per jaar en bestaat uit:


 • Juridische QuickScan van uw bedrijf
 • Onbeperkt eerstelijns juridisch bij al uw juridische vragen
 • Opstellen van één juridische brief per jaar
 • Controle op bestaande documenten
 • Korting van 10% op ons uurtarief voor meer complexe kwesties en/of procedures
 • Mogelijkheid van vaste prijsafspraken
 • Te combineren met onze incasso service
 • Uw zakelijke abonnement is ook privé te gebruiken voor € 9,95 per maand.

Aanmelden voor het juridisch abonnement ondernemers kan via het contactformulier. Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen voor een vrijblijvend gesprek.

Abonnement voor Particulieren

Persoonlijk contact om juridische problemen te voorkomen of om deze op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan een problemen met uw huurbaas of met uw buurman. Wanneer staat u in uw recht? Een geruststellende gedachte als er iemand meedenkt, maar is dat ook te betalen?

Jazeker. Speciaal voor particulieren is er namelijk het particulier juridisch abonnement. Voor € 395,- per jaar bent u verzekerd van persoonlijke juridische bijstand.

Juridisch abonnement particulieren bestaat uit:


 • Uitgebreid kennismakingsgesprek
 • Onbeperkt eerstelijns juridisch bij al uw juridische vragen
 • Opstellen van één juridische brief per jaar
 • Controleren van drie juridische brieven per jaar
 • Korting van 10% op ons uurtarief voor meer complexe kwesties en/of procedures
 • Mogelijkheid van vaste prijsafspraken

Aanmelden voor het juridisch abonnement particulieren kan via het contactformulier. Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen voor een vrijblijvend gesprek.

mr. Wassink: “In de dagelijkse praktijk merken wij dat cliënten vaak net iets te laat aan de bel trekken. Een advocaat is duur en de eerste problemen van een zaak kunnen ze zelf wel op lossen. Wat vaak vergeten wordt: deze zelfgemaakte stappen gevolgen kunnen hebben die niet meer te herstellen zijn.”

Ontbindt u overeenkomst zelf omdat u ontevreden bent? Als dit eenmaal is uitgesproken dan kan daar heel moeilijk nog iets anders van gemaakt worden.

Laat u uw opdrachtgever in een opwelling weten dat u het werk niet komt afmaken omdat er onbetaalde rekeningen zijn? Dit kan juridische gevolgen hebben.

Aangepaste werkwijze procedures

Aangepaste werkwijze procedures. Vanaf 17 maart 2020 hebben de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges hun deuren gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In principe valt de behandeling van rechtszaken stil tot en met 6 april 2020, urgente zaken lopen echter wel door.

Nieuwe zaken (zowel dagvaardingen alsook verzoekschriften) kunnen normaal worden aangebracht en ingeschreven.

Als op de schriftelijke rolzitting geen stukken binnenkomen dan geldt voor handel dat de zaken voor de uit het procesreglement voorvloeiende termijnen worden aangehouden.

Als er op de schriftelijke rolzitting geen stukken binnenkomen dan geldt voor kanton dat de zaken vier weken worden aangehouden. Komt er wel een schriftelijke reactie dan gaat het proces gewoon door. Vonnissen kunnen ook worden uitgesproken en verzonden.

Zittingen worden wel zoveel als mogelijk uitgesteld. Alleen urgente zaken (de rechtspraak spreekt van ‘superspoed’) worden op zitting behandeld, waarbij de zitting zoveel als mogelijk via Skype of Facetime zal plaatsvinden.

Let op: het is dus niet zo dat alle processen uitgesteld worden. Doorlooptijden van procedures zullen door de maatregelen uiteraard wel veel langer worden.

Twijfelt u of het verstandig is nu al een procedure te starten of heeft u vragen omtrent uw huidige procedure?  Neem dan contact op via het contactformulier op de website of via 0243333004.

De effecten van corona op uw bedrijf

Nederland is in de ban van het Coronavirus. Vandaag is ook besloten om alle scholen en eet- en drinkgelegenheden te sluiten. Het treft ons allemaal. Niet alleen onze dagelijkse routine wordt beïnvloed, maar ook als ondernemer zult u de gevolgen van deze crisis (gaan) voelen.

U heeft veel minder omzet, klanten betalen niet meer en u heeft moeite aan uw verplichtingen te voldoen. Wat zijn in deze uitzonderlijke situatie nu precies uw rechten en verplichtingen? Hieronder een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Klanten betalen niet (meer)

Uiteraard is dit een probleem wat niet alleen voorkomt uit deze crisis, maar het ligt in de lijn der verwachting dat veel meer betalingsproblemen zullen ontstaan dan op dit moment het geval is. Wat kun je daar als ondernemer (of particulier) aan doen?

U bent schuldenaar

Voor particulieren en ondernemers die in betalingsproblemen komen is het algemene advies dat wij kunnen geven dat u tijdig in contact treedt met uw schuldeisers om hen op de hoogte te stellen van uw betalingsproblemen en het verzoek doet om een betalingsregeling. U kunt daarmee zeer nare gevolgen voorkomen zoals een incassoprocedure en het betalingen van extra kosten zoals buitengerechtelijke incassokosten.

U bent schuldeiser

Het dringende advies dat wij u als ondernemer meegeven is om waar mogelijk voorlopig te kiezen voor het principe “boter bij de vis”. Het is wellicht niet het meest klantvriendelijke principe, maar u wilt u zelf niet in de financiële problemen komen dan heeft u wellicht de komende periode geen andere keuze.

Mocht u als ondernemer toch werken via het principe “betalen achteraf” en wordt er niet binnen de overeengekomen termijn betaald, dan is het zaak om op dit moment uw openstaande debiteurenlijst niet te groot te laten worden en direct actie te ondernemen. U kunt zelf veel doen om buiten rechte betaling te krijgen en zonder daarvoor nadere kosten te maken.

Wassink Advocatuur heeft daarvoor een e-book ontwikkeld, genaamd “Effectief incasseren”. In dit e-book wordt stap voor stap uitgelegd wat u kunt doen en hoe u dit moet doen en u kunt gebruik maken van door Wassink Advocatuur ter beschikking gestelde conceptbrieven. Wenst u dit e-book te ontvangen? Vraag het dan snel hier aan.

Annuleringen

Het regent op dit moment annuleringen. Niet alleen in de reisbranche, maar alle (grote) evenementen worden op dit moment afgelast. Wat zijn dan uw rechten als particulier of ondernemer? Een eenduidig antwoord is niet te geven, want alle feiten en omstandigheden van het specifieke geval zijn bepalend voor een juist antwoord.

Voorbeeld: Concert + hotel

Heeft  u bijvoorbeeld kaarten gekocht voor een concert en tevens een hotelovernachting geregeld? Het concert wordt afgelast en dus heeft u recht op teruggave van uw geld. U heeft dan ook eigenlijk niets meer aan uw hotelovernachting, maar het is maar zeer de vraag of u deze kosteloos mag annuleren, hetgeen afhangt van de overeengekomen voorwaarden met het hotel.

Voorbeeld: Zeilkamp op 20 april 2020

U bent een vereniging en elk jaar organiseert u een zeilkamp voor uw leden. Uw vereniging heeft elk jaar meer dan 100 leden die meegaan op het kamp. Vanwege de huidige situatie hebben al meer dan de helft van uw leden aangegeven niet mee te willen gaan. U wilt als vereniging dus het kamp annuleren. De vraag is echter maar zeer of dit kosteloos mogelijk is. De maatregelen die de overheid heeft genomen gelden namelijk op dit moment tot en met 1 april 2020. Het kamp vindt pas later plaats en het is dus goed mogelijk dat het kamp op 20 april gewoon kan plaatsvinden.  

U kunt niet aan uw verplichtingen voldoen: Overmacht

Er zijn uiteraard meerdere oorzaken denkbaar waardoor u (tijdelijk) niet aan uw verplichtingen kan voldoen. Kunt u zich nu beroepen op overmacht? In de eerste plaats is het van belang te bekijken wat er daarover in uw overeenkomst of algemene voorwaarden staat. Indien u een beroep op overmacht kunt doen heeft u wellicht het recht om de overeenkomst te beëindigen of om tot opschorting van uw contractuele verplichtingen over te gaan.

Indien u helemaal niets in uw overeenkomst en algemene voorwaarden heeft staan dan wil dat niet zeggen dat u geen beroep op overmacht toekomt. In een dergelijk geval wordt wel naar meer omstandigheden gekeken, zoals de vraag of er alternatieven zijn en of u of uw klant de schade heeft proberen te beperken.

Wilt u weten wat uw rechten en verplichtingen zijn in uw specifieke geval? Neem dan vooral contact met ons op. Ook voor het controleren en aanpassen van uw algemene voorwaarden zijn wij u graag van dienst.

Met vriendelijke groet,

Mr. Joop Wassink

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier of via nummer 0031 (0)243333004.

Wassink Advocatuur bestaat 5 jaar!

In maart van dit jaar bestaat Wassink Advocatuur alweer 5 jaar. Alweer 5 jaar lang geven wij juridisch advies aan zowel particulieren als bedrijven. Bij deze wensen wij nogmaals al onze relaties te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Met het volste vertrouwen gaan wij door om uw belangen te behartigen, wat ons betreft voor een volgende periode van 5 jaar!

Naast het feit dat dit vijfjarig bestaan een goed moment was om de sterk verouderde website te updaten (met grote dank aan Studio 024), willen wij u natuurlijk laten meedelen in de feestvreugde. Vanaf maart 2020 zal dan ook elke maand een nieuwe actie worden gelanceerd. De details houden wij natuurlijk nog even geheim, dus houd de website goed in de gaten!

Nogmaals hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen de afgelopen tijd!

Kunnen wij op juridisch gebied iets voor u betekenen? Neem dan voor vrijblijvend advies contact op via info@wassinkadvocatuur.nl of via het contactformulier.